Penergetic-T фуражна добавка

Успешно Животновъдството

Penergetic-T е специално създаден, за да поддържа, опазва и повишава качеството на селскостопанските животни. Тъй като животните също служат за храна, ние трябва да обърнем повече внимание на отглеждането на животните. С цел да се осигури оптимална производителност, животните трябва да се чувстват добре.

Защо Penergetic-T?

За хуманното отношение към животните. ⇒ Penergetic-T фуражна добавка за животновъдството Ползи:
  • Лесен за приложение
  • Минимални дози
  • Може да се смесва със сухи и течни фуражи
Информация за продукта: За подробности относно прилагане и дозиране - виж приложение Предназначение: директен за консумиране фураж, Материал носител: калциев карбонат Сертифициран продукт: ISO 22000

Цикличност на селското стопанство