Penergetic-P

Естествени растителни хранителни вещества и торене

Имаме голямо разнообразие на видове и сортове на земята, които искаме да запазим. Част от тези усилия за съхранение е внимателното използване на природните ресурси по време на производството на храни. Penergetic-р укрепва растенията и свежда до минимум вредните странични ефекти за почвите и водите, главно поради намаляване на необходимостта от пестициди и химически торове.

Защо Penergetic-P?

Поради нарастващия натиск за повече приходи и засиленото търсене за култивиране на все повече и повече растения. За да се постигнат желаните добиви фермерите прибягват до по-големи и по-големи количества тор. Въздействието им се отразява и в намаляване на биологичното качество.

Вредителите и болестите добавят допълнителни разходи за продукти за растителна защита, като фунгициди и пестициди.

⇒ Penergetic-P поддържа растенията.

Ползи

  • укрепване на растенията
  • намаляване на торовете
  • Намаляване на разходите
  • Увеличаване на добивите
  • Нисък разход
  • Може да се смесва с почти всички торове и пестициди
  • Подобряване на качеството
Информация за продукта: За подробности относно прилагане и дозиране - виж Приложение Предназначение: минерален подобрител на почвата, органичен тор. Носещи материали: бентонит или меласа Одобрен съгласно EC-Регламент "Биологично земеделие" 834/2007

Цикличност на селското стопанство