Penergetic-G за полутечни фуражи

За Оптимизиран Полутечен / течен тор

Целта на Penergetic-g е да трансформира проблематично кашeсти вещества в един високо качествен и рентабилен тор. С проявяването на ефекта на Penergetic-G, разходите за разбъркване ще бъдат намалени и разпространението на суспензията, по-специално с маркучи, ще станат по-лесни.

Защо Penergetic-g

Полутечната суспензия често води до допълнителни разходи, дори ако тя е естествен тор, който може да се разпространява, когато е необходимо. Разпространението на суспензията често се усложнява поради плаващи слоеве и загубата на хранителни вещества за растенията трябва да се компенсира с тор. Също така миризмата е основен проблем и мухите са досадни спътници. ⇒ Penergetic-g активира микроорганизмите в полутечната суспензия Ползи:
  • Хомогенна суспензия
  • Намалени миризми
  • Седиментните и плаващи слоеве се разтварят
  • Подобрен ефект на торене
Информация за продукта: За подробности относно прилагане и дозиране - виж приложение
Предназначение: полутечна добавка, добавка за оборски тор
Материал носител: калциев карбонат
Лицензиран съгласно Регламент (ЕО) 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

Цикличност на селското стопанство