Penergetic-K подобрител на почва и компост

Здрава почва - здрави растения

Почвата е един от най-важните фактори на живота. В шепа почва има повече живи организми, отколкото са хората на земята. Чрез прилагането Penergetic-K тази микробиология ще се заздрави и поддържа.

Защо Penergetic-K

Намаляването на плодородието на почвата и загубата на хумус се отразява на добивите. Торовете и различните препарати се използват в стремежа да се запазят добивите високи, но често тези средства предизвикват по-нататъшно намаляване на почвеното плодородие и причиняват замърсяване на околната среда в същото време.

⇒ Penergetic-K спомага за възстановяването на естествения баланс на почвата.

Ползи - почва

  • По-добро разграждане
  • Стимулиране на биологията на почвата
  • Намаляване на пестицидите
  • Ползи - Конюшна
  • намаляване на миризмата
  • Обработваеми отпадъци
  • Фиксиране на хранителни вещества

Информация за продукта

За подробности относно прилагане и дозиране - виж Приложение Предназначение: компостер, органични торове Носещи матерлиали: бентонит, меласа Одобрен съгласно EC-Регламент "Биологично земеделие" 834/2007

Цикличност на селското стопанство